Il·lustracions per a “Fusart

Tinta xinesa i color digital