Element escengràfic reversible: Bosc / Castell

Per a Eva González Rondalles i contes

Pintura acrílica sobre fusta