Sessi Sitjà. El follet Verdet al dolmen de Pins Rosers. MATBC, 2007